RS VIRUS

RS Virus - Vad är det?

RS-virus är ett vanligt förkylningsvirus.

 

Det smittar via kontakt och droppsmitta. Nysningar, hosta eller mellan barn som delar leksaker.

Barnet insjuknar med feber, oftast inte så hög, runt 38,5. Snuva och hosta.

För små barn kan det bli besvärligare än för andra med mycket och ”trådigt” segt slem.

 
De blir trötta av den envisa hostan och kan då få svårt att orka äta och blir därmed ännu tröttare. 
Ibland behövs sjukhusvård för att få hjälp att äta via sond.

Barnen inhaleras också regelbundet med koksaltlösning för att lösa upp slemmet.

Åtgärder du kan göra hemma:

 
Lägg barnet i högläge. Det gör att svullnaden i slemhinnorna minskar.

Ge extra vätska. Små barn som ammar bör amma ofta och lite kortare stunder.

Droppa koksalt i näsan ofta! Har du en näs-sug, använd den. Framför allt innan amning eller flaskmatning. 

Om barnet andas fortare än vanligt, är slö eller inte orkar äta - uppsök vårdcentral eller barnakuten för undersökning av läkare.

Om ditt barn är under 6 mån, rådfråga om Alvedon. När barnet hostat en tid kan det göra ont över bröstet. Det gör att barnet inte hostar ordentligt, gråter och mår sämre. Ofta blir det en stor skillnad på allmäntillståndet och matintaget efter Alvedon. 

Är barnet medtaget och blekt, har ansträngd, snabb eller oregelbunden andning och väser eller piper på utandning, ibland även lite blå läppar. 
- Akut till barnakuten.

 

Man behöver inte vara livrädd för RS-virus, men man ska vara observant och ha respekt. 
De minsta barnen kan snabbt bli sämre och få stora problem med orken att andas. 
Barn under två månader brukar bli mest påverkade. 

En del barn får inga större problem alls, utan det blir inte värre än något annat förkylningsvirus.