top of page

OM HLR

HJÄRTSTOPP - ETT HJÄRTA I KAOS

  • Varje år rapporteras totalt ca 10 000 fall av plötsligt hjärtstopp i Sverige

  • Hjärtstopp kan drabba vem som helst

  • 1 300 barn och vuxna räddas med HLR varje år.

  • Hjärtstopp hos barn beror oftast på syrebrist pga luftvägshinder.

  • Barn är mer känsliga för syrebrist än vuxna

  • Vid ett hjärtstopp så ökar dödligheten med ca10% per minut

  • Efter några minuter börjar kroppen och hjärnan få obotliga skador

  • Efter cirka femton minuter är döden nästan oundviklig utan HLR


HLR till barn skiljer sig i tekniken från vuxen-hlr.

Handlaget är också olika beroende på om barnet är nyfödd och upp till 1 års ålder eller över 1 år och upp till 18 år.

Hos barn är oftast orsaken till hjärtstopp andningsrelaterad och det är syrebristen som leder till hjärtstopp. Detta gäller även vid drunkning.


Att öva praktiskt på barndockor gör att  tekniken sätter sig i muskelminnet. För att upprätthålla sina kunskaper så måste övning ske regelbundet, rekommendationen är att genomföra en repetitionsutbildning varje år. Då är du väl förberedd i en akut situation, kroppen minns tekniken, och du har de bästa förutsättningarna att livrädda ett barn.


När ni ska välja förskola, skola eller anmäla Ert barn till en idrottsklubb - fråga alltid om all personal är utbildad i barn-HLR och om de genomgått repetitionsutbildning det senaste året .

Om inte, rekommendera gärna Extima Barn HLR!


Extima följer alltid HLR-rådets riktlinjer.

hlr-logo.png
bottom of page